Digitala bolagsstämmor - Nyhet under januari 2024

Under Coronapandemin infördes en tillfällig lag som möjliggjorde att företag kunde hålla bolagsstämmor utan aktieägarnas fysiska närvaro. Efter att den tillfälliga lagen upphört vid det senaste årsskiftet blev det åter nödvändigt att hålla stämmor på en fysisk plats. Tidigare i år lade regeringen fram ett lagförslag för att tillåta digitala bolagsstämmor från och med början av år 2024. Riksdagen har nu antagit regeringens förslag, och beslutet presenteras nedan.
Lovisa Eronen

Under Coronapandemin infördes en tillfällig lag som möjliggjorde att företag kunde hålla bolagsstämmor utan aktieägarnas fysiska närvaro. Efter att den tillfälliga lagen upphört vid det senaste årsskiftet blev det åter nödvändigt att hålla stämmor på en fysisk plats. Tidigare i år lade regeringen fram ett lagförslag för att tillåta digitala bolagsstämmor från och med början av år 2024. Riksdagen har nu antagit regeringens förslag, och beslutet presenteras nedan.

Vad ska man tänka på om man vill hålla digitala årsstämmor framöver?

Samtliga aktiebolag som är registrerade i Sverige tillåts att ha helt digitala bolagsstämmor från och med den 1 januari 2024. Detsamma gäller för ekonomiska föreningar, vilket inkluderar bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar. För att möjliggöra detta krävs dock att bolagsordningen medger digitala stämmor. Med andra ord måste det först hållas en bolagsstämma där en kvalificerad majoritet röstar för antagandet av en ny bolagsordning, som sedan måste registreras hos Bolagsverket.

Efter detta kan en digital bolagsstämma genomföras utan fysisk närvaro, där samtliga steg under stämman, inklusive omröstning, kan genomföras elektroniskt. Dessutom tillåts konceptet "hybridstämma," där deltagandet kan ske både fysiskt och digitalt eller genom livesändning, detta regleras dock inte särskilt i lagen.

Varför digital bolagsstämma och hur funkar det i praktiken?

Genom att ha digitala bolagsstämmor kan aktieägare från flera olika delar av världen och Sverige delta i bolagsstämman vilket innebär att flera aktieägare har möjlighet att utöva sina rättigheter och delta i beslutsfattandet. Den digitala möjligheten kan också resultera i kostnadsbesparingar, exempelvis genom minskade utgifter för resor och lokaler för stämman. Det finns ingen specificerad teknisk standard för bolagsstämman, och beslutet om vilken teknik som ska användas tas av bolagets styrelse. Det är dock viktigt att säkerställa en bra teknisk lösning för att undvika eventuella problem som kan hindra aktieägare från att utöva sina rättigheter. Det bör dock noteras att varje aktieägare personligen ansvarar för att ha en stabil internetuppkoppling.

Vad gäller kallelsen till bolagsstämman måste den innehålla detaljerad information om hur aktieägarna kan delta och denna information bör presenteras på ett tydligt och lättförståeligt sätt. Att enbart hänvisa till bolagets webbplats i kallelsen är inte tillräckligt. Dessutom bör protokollet från stämman tydligt ange att den genomförts i digital form.

Senaste blogginlägg

Förfrågan

Hur kan vi hjälpa er?

Berätta gärna mer om ert företag och vad ni behöver hjälp med.
Vi kontaktar er inom 36 timmar.
Tack, vi återkommer så fort vi kan!
Oj då, något gick fel. Prova att ladda om sidan.