Hur bestrider jag en P-bot?

Oavsett om du som företagare eller en av dina anställda har parkerat på en förbjuden plats, glömt parkeringstillståndet eller överskridit tiden på biljetten kan en P-bot vara en irriterande kostnad för ditt företag. Men oroa dig inte – du behöver inte acceptera den rakt av. Vi på BeeLegal finns här för er företagare, och i detta inlägg delar vi på med oss av några smarta steg för att framgångsrikt bestrida en p-bot och öka chansen att få den ogiltigförklarad.
Klara Angberg

Vad är parkeringsböter?

Att parkera fel kan leda till att du blir påförd en parkeringsbot, även kallad p-bot eller felparkeringsavgift. Du blir inte misstänkt för ett brott när du får en parkeringsbot och en parkeringsböter leder inte heller till anteckning i belastningsregistret. 

Det finns två typer av p-böter - vilken du får beror på om du har parkerat på gatumark eller tomtmark.

  • En parkeringsanmärkning hanteras av polisen och utfärdas på kommunal gatumark.  
  • En kontrollavgift är en parkeringsbot som utfärdas på privat mark av ett parkeringsbolag

Felparkering i arbetet

Enligt lag är det ägaren av bilen som är skyldig att betala p-böter. Om du eller en anställd felparkerat med tjänstebilen är det alltså företaget som ska betala boten. Om en privat bil används i tjänsten är det fordonets ägare som betalar. Boten är alltjämt en personlig sanktion mot föraren av fordonet, och en anställd som felparkerat tjänstebilen kan därför bli ersättningsskyldig till arbetsgivaren för boten. 

Parkeringsböter är inte i sig avdragsgilla kostnader, men om du som arbetsgivare ersätter en arbetstagares böter ska utgiften likställas med lön, vilket i sin tur kan göras avdrag för. Arbetsgivarens ersättande av arbetstagares p-böter likställs med lön oavsett om personen fick boten på grund av tjänsten eller i ett privat sammanhang på grund av botens personliga karaktär.

Så här bestrider du en p-bot

1.    Granska P-boten

Först och främst, kolla datum, tid och plats för överträdelsen. Identifiera vilken överträdelse boten refererar till. Notera även om det är en parkeringsanmärkning eller en kontrollavgift – allt detta framgår direkt av boten.

2.    Dokumentera med bilder

Om du anser att p-boten är orättvis, ta bilder som kan tjäna som bevis. Fotografera omgivningen, parkeringsplatsen och eventuella skyltar. Det är viktigt att dokumentera allt som kan vara av betydelse, till exempel om det var dålig skyltning eller om du faktiskt hade en giltig parkeringsbiljett.

3.    Överklaga

Olika regler för överklagande gäller beroende på typen av böter.

För parkeringsanmärkningar måste du betala boten innan du kan bestrida den, om du skulle få rätt får du sedan tillbaka pengarna. För att överklaga en parkeringsanmärkning fyller du i en bestridningsblankett hos polisen eller använder deras e-tjänst.

För kontrollavgifter ska du inte betala, då detta innebär att du har accepterat boten. En kontrollavgift bestrider du genom att kontakta parkeringsbolaget. Att skriftligen protestera mot bötesbeslutet kan vara fördelaktigt för att kunna referera till kommunikationen vid behov.

Vad händer om överklagan avslås?

Om din överklagan skulle avslås har du fortfarande alternativ att driva vidare ärendet. För parkeringsanmärkningar måste du vända dig till polisen inom tre veckor från att du fick avslaget och de skickar då vidare dina handlingar till tingsrätten. Om du vill överklaga ett beslut från ett parkeringsbolag prövas tvisten i domstol.   

Parkeringsärenden räknas ofta som förenklade tvistemål, vilket bland annat innebär lägre rättegångskostnader än vid andra ärenden. Viktigt att notera gällande är dock att det kostar 900 kronor att göra en stämningsansökan samt att du kan bli skyldig att betala alla rättegångskostnader om du skulle förlora målet.

Har du fler frågor om parkeringsböter? Kontakta oss på BeeLegal.

Senaste blogginlägg

Förfrågan

Hur kan vi hjälpa er?

Berätta gärna mer om ert företag och vad ni behöver hjälp med.
Vi kontaktar er inom 36 timmar.
Tack, vi återkommer så fort vi kan!
Oj då, något gick fel. Prova att ladda om sidan.