Julgåvor och julbord

När en arbetsgivare ger en anställd en gåva är det i normalfallet skattepliktigt. Det finns dock undantag när det kommer till bland annat julgåvor. Dessa gåvor anses vara skattefria om det sammanlagda marknadsvärdet, inklusive moms, ligger under en specificerad gräns. 
Lovisa Eronen

När en arbetsgivare ger en anställd en gåva är det i normalfallet skattepliktigt. Det finns dock undantag när det kommer till bland annat julgåvor. Dessa gåvor anses vara skattefria om det sammanlagda marknadsvärdet, inklusive moms, ligger under en specificerad gräns. 

Vilka julgåvor är skattefria?

En julgåva av mindre värde är skattefri för en anställd enligt 11 kap. 14 § inkomstskattelagen. En skattefri julgåva innebär att arbetsgivaren inte betalar arbetsgivaravgifter på gåvorna, samt att den ingående momsen är avdragsgill. Det innebär även att den anställde inte förmånsbeskattas för gåvan. 

En gåva kan dock inte vara skattefri om den antingen är pengar, checkar eller presentkort som kan bytas mot pengar. Däremot betraktas presentkort och checkar som endast kan användas för att lösa in varor eller tjänster inte som pengar och klassificeras därför som skattefria gåvor.

Om en anställd väljer att donera pengar till en ideell organisation istället för att ta emot en julgåva, kommer den anställde beskattas för gåvans värde som om det vore lön. Detta beror på att den anställde anses ha förfogat över pengarna genom att begära att de doneras till en specifik organisation.

Ytterligare en förutsättning för att en gåva ska vara skattefri är att dess marknadsvärde inte överstiger 500 kronor. Marknadsvärdet är det pris som varan eller tjänsten hade kostat om den anställda själv hade köpt den. Om det så kallade gränsbeloppet överskrids, måste personen som mottagit gåvan skatta för hela beloppet. För arbetsgivaren gäller att denne blir skyldig att betala arbetsgivaravgifter och dra preliminärskatt på förmånens värde.

Förutom ovanstående krav finns även en förutsättning att gåvan måste ges till alla anställda eller åtminstone till en större grupp av samtliga anställda. Det är dock inte nödvändigt att alla mottar identiska julgåvor, men marknadsvärdet bör vara detsamma.

Julgåvor till kunder 

Gåvor som ges till kunder i samband med jul är inte avdragsgilla, eftersom de ges av ren generositet. Dock kan företaget dra av kostnader för enklare reklamgåvor av mindre värde som ges till kunder. Detta gäller under förutsättning att gåvorna har en direkt koppling till företagets verksamhet eller utgör enklare presentartiklar. Exempel på reklamgåvor av mindre värde inkluderar pennor, almanackor eller magneter med företagets logotyp. Beloppsgränsen för avdragsgilla reklamgåvor är 300 kr inklusive moms.

Julbord

Julbord för anställda

När det gäller företagets julbord och julfester är det viktigt att ha kännedom om skatteregler och avdragsmöjligheter. Generellt betraktas dessa evenemang som former av intern representation och är därmed skattefria för de anställda. Trots detta finns det särskilda regler för avdrag relaterade till förtäring, underhållning och andra kostnader som kan uppstå i samband med dessa arrangemang. Nedan presenteras en närmare granskning av dessa regler och hur de påverkar företagets möjligheter till avdrag, samt vilka skattekonsekvenser som kan uppstå för de anställda.

I händelse av att anställdas familjemedlemmar deltar i julfesten har företaget möjlighet att göra avdrag även för deras kostnader. Ibland kan även kostnader för resa och övernattning (endast en natt) i samband med julfest på annan ort vara avdragsgilla. Det är dock viktigt att undvika överdrivet påkostade julfester, då dessa kan jämställas med lyxrepresentation och inte är avdragsgilla för företaget. Dessutom kan de resultera i förmånsbeskattning för de anställda. Hela kostnaden blir avdragsgill som en lönekostnad, men företaget måste även betala arbetsgivaravgifter baserat på förmånens värde. Gränsen för vad som anses vara lyxrepresentation är inte entydig, vilket gör det viktigt att hålla kostnaderna för julfesten på en rimlig nivå.

Det är även värt att notera att en jullunch normalt sett betraktas som en skattepliktig förmån för de anställda och anses inte vara intern representation. Detta gäller även om företaget väljer att leverera maten till de anställda istället för att arrangera ett traditionellt julbord.

Julbord för kunder

För att ditt företag ska kunna göra skattemässiga avdrag när ni bjuder kunder på julbord måste de externa representationsförutsättningarna vara uppfyllda. Det är inte möjligt att göra avdrag för själva måltiden, men avdrag för omkostnader kan medges, begränsat till högst 180 kronor exklusive moms per person.

För att räknas som extern representation måste företaget bjuda kunden på julbord i samband med affärsförhandlingar eller på annan affärsmässig grund. Om företaget bjuder in en större grupp kunder samtidigt är det troligtvis inte att betrakta som en affärsförhandling, och i sådana fall klassas det inte heller som extern representation.

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att det är klokt att vara medveten om de skatterättsliga reglerna för att maximera fördelarna och undvika obehagliga överraskningar när deklarationstiden närmar sig.

God jul och ett framgångsrikt nytt år önskar team BeeLegal!

Senaste blogginlägg

Förfrågan

Hur kan vi hjälpa er?

Berätta gärna mer om ert företag och vad ni behöver hjälp med.
Vi kontaktar er inom 36 timmar.
Tack, vi återkommer så fort vi kan!
Oj då, något gick fel. Prova att ladda om sidan.